461 747 161   oldris@zskola.com   Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196, 569 82 Borová u Poličky Datová schránka ID: 44mpey5IČO: 70995168

5.ročník - informace pro rodiče

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  -  TERMÍNY PRO ROK 2020/2021

Termíny budou postupně doplňovány podle toho, jak je budou zveřejňovat jednotlivé školy. Přesto doporučujeme sledovat oficiální stránky vybraných škol.

 

 VÍCELETÁ GYMNÁZIA

  • Termín odevzdání přihlášek:nejdéle do 1. března  2020  na ředitelství gymnázia

  • Termín přijímacích zkoušek 16. dubna , druhý termín: 17. dubna 2020

  • Termín odevzdání zápisového lístku: do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí odevzdají na gymnáziu

  • Zkoušky na nečisto: ………………………

  • Dny otevřených dveří: ................................

  • Přihláška ke vzdělávání na střední škole  - stáhnout lze na:

                https://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/Dokumenty/Prihlaska_SS_denni_2017.pdf

  • Přihláška nemusí obsahovat potvrzení lékaře.

MATEMATICKÁ TŘÍDA MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

  • Termín odevzdání přihlášek: nejdéle do .28.2.2020 

  • Termín přijímacích zkoušek16. dubna 2020 , v ..............(5B interaktivní učebna 1.stupně)

  • Přihláška do matematické třídy  - stáhnout lze na:

                http://www.zsmaspolicka.cz/informace-pro-rodice/prijimaci-rizeni/5-rocnik