461 747 161   oldris@zskola.com   Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196, 569 82 Borová u Poličky Datová schránka ID: 44mpey5IČO: 70995168

Aktuality

ÚKLID OKOLÍ ŠKOLY

ÚKLID OKOLÍ ŠKOLY

od 13 hodin se dobrovolníci  sejdou na školní zahradě. Přineste si vlastní hrábě!  

 Pak se rozdělíme po dvojicích a uhrabeme zahradu, zameteme chodníky, schodiště a pergolu, ometeme pavučiny, otřeme a očistíme vše potřebné.

PŘIPOMÍNÁME:  ROZESTUPY, ROUŠKY.

Na každého pracanta čeká drobná odměna. Těšíme se na všechny

Více

Velikonoční potěšení

Velikonoční potěšení

Velikonoce jsou jarním svátkem a především svátkem křesťanským. Jedním z pilířů křesťanství je láska k bližnímu, tolerance, ochota ke vzájemné pomoci, snaha o blízkost všech lidí.

Základní škola Oldřiš by chtěla toto velikonoční poselství naplňovat. Naši školáci vyrobili během domácí výuky velké množství keramických vajíček. Jsou zamýšlena jako drobný dárek všem občanům Oldřiše. Především jsme mysleli na naše seniory, na lidi nemocné či osamělé. Výrobky budou vystaveny během Velikonoční neděle  a Velikonočního pondělí naproti škole – před kapličkou.

Každý z okolojdoucích si může odnést některý z výrobků. Všichni bychom tak na dálku chtěli popřát  klidné Velikonoce a alespoň takto  potěšit všechny, kteří potřebují a  ocení vzpomínku, lásku, vděk či jen obyčejnou lidskou slušnost.

Velikonoce vnímáme různě. Někdo jako největší náboženský svátek, spojený s ukřižováním Ježíše Krista a jeho následným vzkříšením, jiný jako svátky jara,  někteří v nich vidí  pozůstatek pohanských zvyků a tradic.

Cílem žáků a pedagogů školy je však potěšit každého, kdo to potřebuje a kdo potěšení chce a také umí přijmout. Pokud tedy chcete a umíte – přijměte drobný dárek od dobrých lidiček z Oldřiše, kteří nemyslí jen na sebe.

Přejeme všem požehnané Velikonoce, mnoho zdraví a dostatek lásky v srdci.                             

  Základní škola Oldřiš

Více

Potěšení pro (nejen) seniory

Velikonoční potěšení

 Přijďte si během Velikonoční neděle a Velikonočního pondělí před budovu školy  vybrat malý velikonoční dárek. Dárek je určený především našim seniorům, ale i všem ostatním, kteří se c

Velikonoce z důvodu anticovidových opatření nebudou stejné jako v minulých letech. Děti ze základní školy připravily  pro občany  keramické výrobky jako výraz naděje, jako velikonoční přání, jako malé velikonoční potěšení.                                                                  ZŠ Oldřiš

Více

Škola - Velikonoce - keramika - potěšení: Jak se to rýmuje?

Škola – Velikonoce – keramika – potěšení:   Jak se to rýmuje?

Slogan jedné české „odrhovačky“ jsem použil jako úvod pro další  aktivitu, kterou jsme   přichystali u nás v základní škole.  Jak se to tedy rýmuje? V čem aktivita spočívá?

Velikonoce jsou svátkem, který si letos kvůli covidu- 19 mnoho neužijeme.  Na pomlázku a na návštěvy blízkých se proto vypravíme jen v omezené míře. Přesto  by bylo hezké udělat alespoň malou radost i lidem neznámým. Těm,  kteří možná  o velikonoční setkávání přijdou, kteří jsou možná osamocení, možná nemocní,….  Prostě připravit malé potěšení každému, kdo o to bude stát.

Potěšení by představoval malý dáreček od neznámého šikovného člověka – ať školáka nebo třeba dospěláka. A jak si to představujeme? 

Děti i jejich rodiče doistali informace na svoje maily i prostřednictvím platformy classroom. Veřejnosti více nesdělíme. Zatím!  Až jestli se nám povede , co je v plánu, tak další článek prozdardí "Jak se to rýmuje"!

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat  bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Škola na základě tohoto opatření stanovuje  organizaci zápisu:

 

  • organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole
  • upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
  • doba pro příjem žádostí  a dokumentů vztahujících se k přijímání k povinné školní docházce  je stanovena na období:  od 5. dubna do 9.dubna 2021

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH ŠKOLY.  Konkrétně v  záložce  ŠKOLA - PRO RODIČE - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU.

Veškeré potřebné dokumenty a také konkrétní postup při podání žádostí o přijetí nebo o odklad budou zaslány roidčům do mailových schránek.

 

Více

ÚPLNÉ UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 1.3.2021

Od 1.března 2021 je na základě nařízení vlády ČR  přerušeno prezenční vyučování ve škole pro všechny ročníky.  Uzavřena je i školní družina.

Výuka bude po celou dobu probíhat distančním způsobem. Všechny ročníky se budou vzdělávat prostřednictvím platformy CLASSROOM GOOGLE. Žáci a rodiče dostali potřebné informace.

 Žáci   nebo jejich rodiče budou moci podle situace  využít osobní konzutace s ředitelem školy. Konzultovány  mohou být  metodické postupy při osvojování učiva.   Konzultace  může být pouze individuální, za dodržení všech  hygienických opatření. Rodiče musí konzultaci domluvit předem telefonicky s ředitelem školy.  Jednotliví třídní učitelé informují žáky a rodiče o všech úpravách a zásadách distatnční výuky. 

Účast na distanční výuce  je povinná. Absenci je třeba omlouvat stejným způsobem jako při prezenční výuce. Rodiče mohou na základě dřívějšího průzkumu požádat o zapůjčení NTB pro online práci dětí.

Žáci i během distanční výuky mají nárok na odebírání obědů ze ŠJ za dotovanou cenu. Odběr je možný pouze  s výdejem přímo na ulici. Rodiče si  obědy musí samostatně přihlásit u vedoucí stravování. 

Vážení rodiče, velice si vážíme Vaší spolupráce a přístupu v těchto nelehkých týdnech a měsících. Dovolte mi popřát nám všem  neskonalou trpělivost a toleranci,  optimismus a především zdraví. To vše potřebujeme  proto, abychom se co nejdříve mohli vrátit k běžné výuce a do běžného života.

Vlastimil Vajs - ředitel školy

Více

ZMĚNY VE ZPŮSOBU VÝUKY OD 4.1.2021

Vzhledem k horšící se situaci v počtu covid pozitivních na území ČR, je naše škola povinna respektovat pravidla pro 5. stupeň PES. MŠMT vydalo mimořádné opatření, kde stanovuje  způsob výuky, provozu ŠD i ŠJ. Na základě výše uvedeného informuji žáky i zákonné zástupce o způsobu výuky od 4.ledna 2021.

1) 3. až 5. ročník se bude povinně vyučovat distančním způsobem.

2) 1. a 2. ročník bude  mít výuku i nadále prezenční  formou.

3) Výuka bude probíhat u starších ročníků obdobně jako při prvním uzavření škol  v říjnu-listopadu. Třídní učitelé budou během prázdnin rodiče informovat o rozvrhu hodin a a případných změnách.

4) Výuka Zelené třídy bude pokračovat zcela stejně jako před uzavřením školy. Stejný bude i  provoz ŠD. Třídní učitel bude informovat všechny rodiče.

5) Obědy ve ŠJ jsou možné pro všechny žáky bez ohledu na způsob výuky. Zelená třída se může stravovat přímo v jídelně, zbývající ročníky  si obědy vyzvedávají u  venkovního výdejního okénka. 

6) Jídelna bude od 4.1. počítat se stejnými strávníky, kteří byli přihlášeni  v prosinci. Pokud chcete obědy dětem přihlásit či odhlásit, kontaktujte přímo paní Kvapilovou. Změnu nahlaste nejdéle do 30.prosince.

Doufám v co nejkratší  trvání těchto opatření a opětovně prosím všechny o přísné dodržování protiepidických opatření i v této vánoční době. 

 

 

 

 

Více

PRODLOUŽENÍ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

Na základě nařízení Vlády ČR a MŠMT začínají vánoční prázdniny již 21. prosince 2020.  K prodloužení prázdnin dochází z důvodu opatření proti COVID-19. V provozu nenbude ani školní družina.

Více

ŽIVOT DĚTEM - charitativní sbírka

Předvánoční čas je tradičně obdobím, kdy pořádáme charitativní sbírku „Život dětem“. Budeme rádi, když se prostřednictvím svých dětí zapojíte i letos.

Prodej se uskuteční od pondělí 14.12. do Vánoc. Vybrat si svůj dáreček mohou děti přímo u mne ve třídě.

Příspěvek může být v libovolné výši.

Minimální ceny jsou tyto:

Magnetky zvířátek                                       30,- Kč

Magnetická srdíčka – záložka do knihy     35,- Kč

Přívěsek  - reflexní delfín                          35,- Kč

Přívěsek – mincovník                                 35,- Kč

 

 

Více

UPOZORNĚNÍ - COVID-19 SE OBJEVIL VE ŠKOLE

Vážení rodiče!

Během dnešního odpoledne vedení školy dostalo informaci, že v naší škole se vyskytly případy  osob pozitivně testovaných na onemocnění covid-19. Následně byla  kontaktována hygienická stanice a ze vzájemné diskuze vzešly tyto závěry týkající se provozu školy:

1) škola nebude uzavřena

2) děti ani personál školy nemusí podstoupit testování

3) je třeba pokračovat v nastavených bezpečnostních a hygienických opatřeních

4) je nutno informovat rodiče žáků o výskytu onemocnění

V těchto souvislostech žádám rodiče, aby během několika následujících dní bedlivěji pozorovali změny zdravotního stavu u dětí, zejména dýchacích  obtíží, teplot, nechutenství, ztráty čichu a pod. Při každém podezření na respirační onemocnění velmi zvažte, zda dítě do školy pošlete. Vhodnější je nechat jej doma, případně konzultovat jeho obtíže s pediatrem. Pokud je podezření silné, je možno kontaktovat i Okresní hygienickou stanici ve Svitavách či krajskou hygienickou stanici.

Chci Vás ujistit, že po konzultaci s OHS byla všechna preventivní opatření, které má škola nastavená, shledána jako správná a potřebná. Pouze díky jejich dodržování nebyla škola uzavřena a děti se nemusí podrobit testům. V dalších dnech budeme ještě více dbát na zamezení blízkých kontaktů například o svačinové přestávce či v jídelně.

Škola dnes večer zajistila důkladnou kompletní dezinfekci prostor školy, kde se žáci pohybovali.

Pokud se neobjeví zhruba do pondělí žádná další osoba s příznaky, bude vše na dobré cestě. Proto Vás opětovně žádám: Sledujte své děti a v případě příznaků je nechte doma a školu o tom okamžitě informujte! Kdykoli,  i o víkendu. Je to důležité i vzhledem k plánovanému nástupu ostatních tříd do školy od 30.11.

Věřím, že se  tato první osobní zkušenost školy s „covidem“, stane poučením pro další dny a týdny.  Přeji všem především zdraví a dostatek rozvahy a selského rozumu.

Vlastimil Vajs - ředitel školy

Více