461 747 161   oldris@zskola.com   Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196, 569 82 Borová u Poličky Datová schránka ID: 44mpey5IČO: 70995168

OŠETŘOVNÉ - Informace pro rodiče dětí do 10 let

 

OŠETŘOVNÉ 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých stránkách tiskovou zprávu, ze které vyplývají tyto informace:

"Rodiče, kteří musí zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě  informovat svého zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření školy. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat školu o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej."      

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020


S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.
V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října k uzavření škol, mnoha rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.
Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři.
Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?
Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.
Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.
Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.
Tiskové oddělení MPSV

Více

PŘERUŠENÍ VÝUKY - COVID - 19

Od 14.10. do 23.10. 2020 je na základě nařízení vlády ČR  přerušeno prezenční vyučování ve škole.  Uzavřena je i školní družina.

Výuka bude po celou dobu probíhat distančním způsobem. Všechny ročníky se budou vzdělávat prostřednictvím platformy CLASSROOM GOOGLE. Žáci a rodiče dostali potřebné informace -  přístupová hesla i manuál pro přihlášení do aplikace a pro práci v ní.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu. Částečně formou videokonferncí, částečně formou vypracování materiálů zasílaných přes výše uvedenou aplikaci. Z důvodu respektování zásad duševní hygieny našich žáků budou vyučovací hodiny  proloženy delšími přestávkami. Žáci 1. a 2. ročníku  nebo jejich rodiče budou moci podle situace výjimečně  využít osobní konzutace s třídním učitelem. Konzultovány  budou metodické postupy při nácviku čtení  a psaní.  Konzultace  může být pouze individuální, za dodržení všech  hygienických opatření. Rodiče musí konzultaci domluvit předem telefonicky s třídním učitelem.  Jednotliví třídní učitelé informují žáky a rodiče o všech úpravách a zásadách distatnční výuky. 

Účast na distanční výuce  je povinná. Absenci je třeba omlouvat stejným způsobem jako při prezenční výuce. Rodiče mohou na základě dřívějšího průzkumu požádat o zapůjčení NTB pro online práci dětí.

Žáci i během distanční výuky mají nárok na odebírání obědů ze ŠJ za dotovanou cenu. Odběr je možný pouze do jednorázových obalů  s výdejem přímo na ulici. Rodiče si  obědy musí samostatně přihlásit u vedoucí stravování. 

Od 24.10. do 1.11. budou následovat ministerstvem školství prodloužené podzimní prázdniny. Návrat do škol je prozatím ministrem  avizován od 2.listopadu.

Vážení rodiče, velice si vážíme Vaší spolupráce a přístupu v těchto nelehkých týdnech a měsících. Dovolte mi popřát nám všem  neskonalou trpělivost a toleranci,  optimismus a především zdraví. To vše potřebujeme  proto, abychom se co nejdříve mohli vrátit k běžné výuce a do běžného života.

Vlastimil Vajs - ředitel školy

Více

TURISTICKÝ KROUŽEK - OKOLÍM ZDERAZI

První turistický výlet letošního školního roku se nám vydařil. Po deštivých dnech v neděli vysvitlo sluníčko a my jsme mohli vyrazit na plánovanou vycházku. Čekala nás západní oblast přírodní rezervace Maštale. Ve Zderazi jsme si prohlédli pískovcová skalní obydlí a vydali se k skalním útvarům. Kolumbovo vejce opravdu stálo na špičce, Kazatelna nás nenechala v klidu, vyšplhali jsme až na její vrchol. Cestou jsme několikrát překonávali Prosečský potok. Po vydatných deštích byl plný vody, a tak dostat se z jednoho břehu na druhý nebylo jednoduché. Přeskakovali jsme po kluzkých kamenech nebo přelézali po kmenech stromů, jeden účastník se nedobrovolně vykoupal, jeden šel přes potok dobrovolně na boso. Byli jsme rádi, že jsme v pořádku dorazili k chatě Polance, kde jsme se občerstvili. Pak už naše trasa pokračovala nejkratší cestou přes kopec zpět do Zderazi. Rokli Pivnici jsme si raději nechali na příště, jistě by také byla plná vody. Už toho dobrodružství bylo dost.                                                                                                            Jitka Kavalová

Více