461 747 161   oldris@zskola.com   Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196, 569 82 Borová u Poličky Datová schránka ID: 44mpey5IČO: 70995168

Obnovení výuky pro 1. a 2. ročník

Vážení rodiče

nově je MZ a MŠMT | rozhodnuto o opětovném zahájení výuky ve školách. Zahájení výuky se týká pouze 1. a 2. ročníku.  V našem případě jde tedy o Zelenou třídu a poprvé se sejdeme ve středu 18.11.2020. Ostatní ročníky pokračují v distanční výuce, ve stejném rozsahu jako je tomu nyní. Bližší informace Vám pochopitelně poskytnou třídní učitelé. Máte-li  však obecné dotazy či připomínky k distanční výuce, rád je vyslechnu či zodpovím – neváhejte mne kontaktovat jakoukoli cestou.

Informace pro Zelenou třídu

1) V provozu bude od 18.11. i školní družina.  Rozsah provozu bude vycházet z  potřeb rodičů.

2) Obědy jsou hromadně objednány na základě Vašich sdělení.

3) Rozvrh hodin byl zaslán na maily rodičů. Není povolena TV, HV. Činnosti pohybového charakteru zajistí ŠD.

4) Do prezenční výuky bude přijato pouze dítě zdravé, bezpříznakové a takové, které nebylo v kontaktu s osobou covid-pozitivní!

5) Pokud v takovém kontaktu bylo, informujte školu a hygienickou stanici. Do školy potom může až po negativním testu na covid-19.

6) Roušky (štíty) budou povinné i při vyučování. Stejně jako ostatní hygienická opatření (dezinfekce, rozestupy, rizikové kontakty,…).

7) Pokud se budeme všichni zodpovědně chovat a dodržovat opatření, bude možno roušky po dohodě odložit. Pokud však nebudeme respektovat výše popsané zásady (kontakty, testování,…), budeme roušky nosit přesně dle nařízení MZ.

8)Škola bude otevřena od 7:30 a děti půjdou přímo do třídy. Dřívější ranní dohled nebude zatím ve škole realizován.

9) Pitný režim bude, ale opět pouze do vlastních lahví.

 

Věřím, že se ještě před Vánoci budou moci vrátit do škol i zbývající ročníky naší školy. Vše však záleží na zodpovědném chování nás všech. Přeji mnoho sil a zdraví.

Vlastimil Vajs - ředitel

Více

Stezka kouzelníka Pokustóna

Školní družina připravila program nejen pro školní děti, ale hlavně pro celé rodiny. Cílem je zapomenout na problémy s "covidem", trochu děti rozpohybovat a společnou činností zaměstnant celou rodinu.  Udělejte si společně hezké odpoledne v přírodě. Vyrazit na stezku můžete od 13.11. do 21.11.2020.

Cestou budete moci plnit různé úkoly spojené s cirkusem. Vybavte se psacím náčiním a papírem na poznámky a můžete vyrazit. Úkoly = červené puntíky najdete podle přiložené mapky. Jsou zafoliované a přivázané na stromech. Začátek je na odpočívadle vlevo od školy.  A cíl? Ten společně určitě najdete.

Přejeme nezapomenutelné zážitky a spokojené úsměvy dětí. 

Více

OŠETŘOVNÉ - Informace pro rodiče dětí do 10 let

 

OŠETŘOVNÉ 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých stránkách tiskovou zprávu, ze které vyplývají tyto informace:

"Rodiče, kteří musí zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě  informovat svého zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření školy. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat školu o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej."      

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020


S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.
V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října k uzavření škol, mnoha rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.
Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři.
Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?
Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.
Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.
Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.
Tiskové oddělení MPSV

Více