461 747 161   oldris@zskola.com   Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196, 569 82 Borová u Poličky Datová schránka ID: 44mpey5IČO: 70995168

Náboženství

Náboženství v Základní škole Oldřiš vyučuje ktechetka paní Božena Šplíchalová. Zájemci o výuku se hlásí prostřednictvím školy  vždy na začátku školního roku.

Náboženství se vyučuje jako nepovinný předmět a je realizován při minimálním počtu 7 přihlášených žáků.

 Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

ve školním roce 2020/2021 je počet přihlášených na náboženství nižší, než požaduje příslušná Vyhláška MŠMT a proto nelze náboženství vyučovat jako nepovinný předmět.

Pokud budete mít i nadále zájem o vzdělávání v této oblasti, je nutné vstoupit v jednání s  katechetkou paní Boženou Šplíchalovou, jakožto soukromou osobou. Jelikož paní  Šplíchalová nemůže být  se školou v pracovně právním vztahu, za veškeré závazky, a to i v oblasti bezpečnosti žáků, škola nemůže nést žádnou odpovědnost. Veškerá ujednání ohledně náboženství jsou aktem dohody mezi zákonnými zástupci a paní Boženou Šplíchalovou.

                                                                                                                    Mgr. Vlastimil Vajs – ředitel ZŠ Oldřiš