461 747 161   oldris@zskola.com   Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196, 569 82 Borová u Poličky Datová schránka ID: 44mpey5IČO: 70995168

Vánoční pořad Radima Zenkla

Vánoční pořad Radima Zenkla

Vánoční pořad

Společně s okolními školami se zúčastníme hudebního vzdělávacího programu v Sádku.  Začátek je od 8:45 hodin. Odvoz  je zajištěn.  Vstupné  45 - 50 Kč (dle počtu účastníků). Vhodné oblečení na kulturní akci. Po návratu běžná výuka.

Program zahrnující tradiční vánoční koledy a písně z ČR, Slovenska, Anglie a Spojených Států Amerických, s použitím strunných a dechových nástrojů (např. pastýřská píšťalka, fujara a valašská trouba), včetně povídání o zajímavých vánočních zvycích v zahraničí. Společné zpívání a hraní na rytmické nástroje.

Pořad probíhá formou vyprávění, otázek a odpovědí, hudebních ukázek, společného hraní na rytmické nástroje a zpívání s dětmi. Procvičí se cítění rytmu a melodie, nauka o hudebních nástrojích a dokonce i zeměpis a dějepis. Navíc může dětem povědět spoustu zajímavostí a příhod muzikanta na cestách, ze života ve Spojených Státech, apod.