461 747 161   oldris@zskola.com   Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196, 569 82 Borová u Poličky Datová schránka ID: 44mpey5IČO: 70995168

Vánoce z depozitáře

Vánoce z depozitáře

Výstava s programem v CBM Polička

1. hodina - výuka, pak odjezd vlakem v 9:21. Návrat v 12:39, následuje oběd, ŠD i odpolední výuka dle rozvrhu. Cesta i vstupné jsou hrazeny z prostředků školy.  

S sebou: svačina, pití, teplé oblečení, rouška, případně drobné kapesné.