461 747 161   oldris@zskola.com   Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196, 569 82 Borová u Poličky Datová schránka ID: 44mpey5IČO: 70995168

Přírodovědná dílna

Přírodovědná dílna

8:00 až 10:00  pro 1.,2.,3., ročník v  modré třídě  50,-Kč 

10:15 až 12:30 pro 4.,5. ročník v modré třídě       50,-Kč

Přírodovědný seminář - 1.–3.ročník -  téma „Příroda na podzim zblízka“

Přírodovědný seminář - 4.–5. ročník - téma „Život v lese zblízka“.

Lektor semináře: Mgr. Marcela Feltlová.

Každý seminář zahrnuje:

➢ Seznámení žáků s různými způsoby pozorování a zkoumání živé a neživé přírody, základy práce s lupou a s jednoduchým mikroskopem. 

➢ Ukázky práce s jednoduchým USB mikroskopem – v kombinaci s interaktivní tabulí.

➢ Možnost pozorovat různé přírodniny vztahující se k tématu semináře, včetně dočasných i trvalých mikroskopických preparátů.

➢ Konkrétní náplň každého semináře částečně vychází z momentální nabídky sezonních přírodnin vhodných k pozorování a je přizpůsobována aktuálním potřebám dané skupiny žáků.