461 747 161   oldris@zskola.com   Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196, 569 82 Borová u Poličky Datová schránka ID: 44mpey5IČO: 70995168

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik 1).

Plavecký bazén Polička. 

Výuka plavání je součástí Školního vzdělávacího programu.  Je povinnou součástí výuky tělesné výchovy. Každou neúčast je nutno řádně omluvit zápisem v ŽK.

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Termíny:  úterky od 20.března do 5. června 2018 (10 dvouhodinových lekcí)

Doprava: odjezd  od školy autobudem v 11:15 návrat autobusem ve 14:30

Platba: po skončení výcviku  hradí výuku plavání rodiče žáků  1.,2. 5. ročníku.  Škola hradí výuku žákům 3.,4. ročníku. Doprava je v letošním roce pro všechny žáky zdarma - hrazeno ze získaného grantu.

Výuka:  Po návratu začíná výuka Inf (5.ročník) + ČJ (3. roč.). Provoz ŠD je v běžném rozsahu

Prosíme rodiče, aby nedávali dětem peníze. Předejdete tak případným problémům (ztráty, půjčování peněz apod.). Nebudeme nakupovat v potravinových automatech! Případné problémy s penězi pedagogové nebudou řešit.

Podrobné informace poskytnou třídní učitelé.