461 747 161   oldris@zskola.com   Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196, 569 82 Borová u Poličky Datová schránka ID: 44mpey5IČO: 70995168

ZMĚNY VE ZPŮSOBU VÝUKY OD 4.1.2021

ZMĚNY VE ZPŮSOBU VÝUKY OD 4.1.2021

Vzhledem k horšící se situaci v počtu covid pozitivních na území ČR, je naše škola povinna respektovat pravidla pro 5. stupeň PES. MŠMT vydalo mimořádné opatření, kde stanovuje  způsob výuky, provozu ŠD i ŠJ. Na základě výše uvedeného informuji žáky i zákonné zástupce o způsobu výuky od 4.ledna 2021.

1) 3. až 5. ročník se bude povinně vyučovat distančním způsobem.

2) 1. a 2. ročník bude  mít výuku i nadále prezenční  formou.

3) Výuka bude probíhat u starších ročníků obdobně jako při prvním uzavření škol  v říjnu-listopadu. Třídní učitelé budou během prázdnin rodiče informovat o rozvrhu hodin a a případných změnách.

4) Výuka Zelené třídy bude pokračovat zcela stejně jako před uzavřením školy. Stejný bude i  provoz ŠD. Třídní učitel bude informovat všechny rodiče.

5) Obědy ve ŠJ jsou možné pro všechny žáky bez ohledu na způsob výuky. Zelená třída se může stravovat přímo v jídelně, zbývající ročníky  si obědy vyzvedávají u  venkovního výdejního okénka. 

6) Jídelna bude od 4.1. počítat se stejnými strávníky, kteří byli přihlášeni  v prosinci. Pokud chcete obědy dětem přihlásit či odhlásit, kontaktujte přímo paní Kvapilovou. Změnu nahlaste nejdéle do 30.prosince.

Doufám v co nejkratší  trvání těchto opatření a opětovně prosím všechny o přísné dodržování protiepidických opatření i v této vánoční době.