461 747 161   oldris@zskola.com   Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196, 569 82 Borová u Poličky Datová schránka ID: 44mpey5IČO: 70995168

PŘERUŠENÍ VÝUKY - COVID - 19

PŘERUŠENÍ VÝUKY - COVID - 19

Od 14.10. do 23.10. 2020 je na základě nařízení vlády ČR  přerušeno prezenční vyučování ve škole.  Uzavřena je i školní družina.

Výuka bude po celou dobu probíhat distančním způsobem. Všechny ročníky se budou vzdělávat prostřednictvím platformy CLASSROOM GOOGLE. Žáci a rodiče dostali potřebné informace -  přístupová hesla i manuál pro přihlášení do aplikace a pro práci v ní.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu. Částečně formou videokonferncí, částečně formou vypracování materiálů zasílaných přes výše uvedenou aplikaci. Z důvodu respektování zásad duševní hygieny našich žáků budou vyučovací hodiny  proloženy delšími přestávkami. Žáci 1. a 2. ročníku  nebo jejich rodiče budou moci podle situace výjimečně  využít osobní konzutace s třídním učitelem. Konzultovány  budou metodické postupy při nácviku čtení  a psaní.  Konzultace  může být pouze individuální, za dodržení všech  hygienických opatření. Rodiče musí konzultaci domluvit předem telefonicky s třídním učitelem.  Jednotliví třídní učitelé informují žáky a rodiče o všech úpravách a zásadách distatnční výuky. 

Účast na distanční výuce  je povinná. Absenci je třeba omlouvat stejným způsobem jako při prezenční výuce. Rodiče mohou na základě dřívějšího průzkumu požádat o zapůjčení NTB pro online práci dětí.

Žáci i během distanční výuky mají nárok na odebírání obědů ze ŠJ za dotovanou cenu. Odběr je možný pouze do jednorázových obalů  s výdejem přímo na ulici. Rodiče si  obědy musí samostatně přihlásit u vedoucí stravování. 

Od 24.10. do 1.11. budou následovat ministerstvem školství prodloužené podzimní prázdniny. Návrat do škol je prozatím ministrem  avizován od 2.listopadu.

Vážení rodiče, velice si vážíme Vaší spolupráce a přístupu v těchto nelehkých týdnech a měsících. Dovolte mi popřát nám všem  neskonalou trpělivost a toleranci,  optimismus a především zdraví. To vše potřebujeme  proto, abychom se co nejdříve mohli vrátit k běžné výuce a do běžného života.

Vlastimil Vajs - ředitel školy