461 747 161   oldris@zskola.com   Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196, 569 82 Borová u Poličky Datová schránka ID: 44mpey5IČO: 70995168

ČOV - exkurze

ČOV - exkurze

Prohlídka čističky odpadních vod pro všechny školáky

V pátek jsme se i přes nepříznivé počasí vydali na exkurzi. Celá škola měla možnost navštívit novou čisstičku odpadních vod tzv. ČOVku. Prohlédli jsme si všechny prostory, seznámili se s procesem čištění vody.  Vše od přitékající znečištěné vody, přes procesy zachycování hrubých nečistot, odkalování, chemického čištění, zpracování odpadních kalů až k prohlédnutí zcela čisté vody., která z  čističky odtéká. Uvědomili jsme si náročnou a zodpovědnou práci zaměstanců obce, kteří se o provoz starají. S dětmi jsme probrali i význam celého procesu pro životní prostředí, živočichy a potažmo i pro všechny lidi. Zopakovali jsme si i některé geografické pojmy - Černý potok, Svratka, Černé moře, Borová, Oldřiš, Sádek, přítok, soutok atd. Ve škole si děti ve třídách nakreslily zážitky z čističky a shrnuly své dojmy a uložily do paměti mnoho cenných informací. 

Děkujeme za umožnění exkurze a zasvěcený komentář  panu Jiřímu Jiráňovi.