461 747 161   oldris@zskola.com   Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196, 569 82 Borová u Poličky Datová schránka ID: 44mpey5IČO: 70995168

STÁVKA

Vážení rodiče,

naše škola se rozhodla připojit k výstražné jednodenní protestní akci, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství na pondělí  27. listopadu 2023.

Přestože žádný ze zaměstnanců není v odborové organizaci, byl na pedagogické radě  vznesen návrh, na jehož základě se připojujeme k protestům proti  navrhovaným krokům Vlády ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Škola se připojí formou stávky. Jelikož se jedná o protest všech přítomných zaměstnanců, budou škola i školní družina 27. 11. 2023 zcela uzavřeny a nebudou poskytovány žádné výchovně vzdělávací aktivity.

               Co nás,  pedagogy i nepedagogické zaměstnance, vede k této formě protestu? Některé důvody jsme Vám již nastínili na třídních schůzkách. Dovolte nám, abychom je stručně shrnuli.

  • Navrhované výrazné snížení množství vyučovaných hodin, které „stát“ dnes školám hradí, což pro školu značí spojování dnes dělených hodin. Vyučovat společně  20 - 25 dětí ve dvou spojených ročnících třeba na angličtinu či informatiku je pro děti zcela nevhodné až nemyslitelné. Jsme škola, která si zakládá na tom, že právě v jazycích se věnujeme především komunikaci, zbavení se ostychu používat cizí řeč. Jak tento náš koncept budeme realizovat v hodině, kdy na každé přítomné dítě bude prostor cca 2 minuty!?  Takových hodin by musela jen naše škola spojit šest!
  • Navrhované zavedení možnosti přidělovat asistenty pedagoga na školy dle počtu žáků! Dnes je k žákům s těžšími formami výukových či výchovných problémů asistent přidělován na 0,5 až 1,0 úvazku. Podle nového systému by škola naší velikosti dosáhla na asistenta pouze na 2-4 hodiny týdně! Představa, že mezi 25 dětmi dvou ročníků bude ještě několik dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a to bez asistenta, jistě není představitelná ani laikům.
  • Snížení státního příspěvku na tzv. ONIV, z nichž se hradí část učebnic, pomůcek, a podobně.
  • Nedůstojné platové ohodnocení nepedagogických pracovníků, asistentů a také vychovatelů ŠD. Provozní pracovníci často pracují na úrovni minimální mzdy! V návrhu Ministerstva financí je nyní dokonce ještě 2% snížení jejich platů!

Další důvody by bylo možno ještě přidávat, ale již tento základní výčet ukazuje, že vládou proklamované: školství jako priorita, už neplatí. Nastíněné kroky povedou ve svém důsledku k snížení kvality školství.  U nás malých škol tato opatření povedou k pozvolnému omezování  fungování a posléze k postupnému zániku málotřídních škol. 

Máme rádi naši školu, věnujeme jí mnoho energie, volného času a také věříme, že i Vy - rodičovská veřejnost - vidíte školu v Oldřiši jako školu na úrovni, školu spolehlivou, školu přívětivou a školu potřebnou pro další generace žáků. Proto Vás žádáme o pochopení pro náš krok. O stávce neuvažujeme jako o nátlaku a ani jako o jediném možném řešení. Chceme upozornit, že nám na budoucnosti pro naše děti záleží, a vyprovokovat tak odpovědné politiky k promyšlenému a koncepčnímu postupu, k debatě a kompromisům při plánování výchovně vzdělávacího procesu.

Vás, milí rodiče, žádáme o shovívavost, a pokud nám věříte, tak i o případnou  morální podporu.

Zaměstnanci Základní školy Oldřiš

Více

ŽIVOT DĚTEM - sbírka

ŽIVOT DĚTEM 2023

I v letošním roce nabízíme možnost  zúčastnit se tradiční prodejní akce  na podporu  organizace Život dětem, která pomáhá hendikepovaným dětem.

ZŠ Oldřiš pořádá tuto sbírku již desátým rokem a věříme, že se opět setká s Vaší podporou. Pomáhat lze jakoukoli částkou, ale děti si mají možnost pro tento účel zakoupit:

SVÍTILNY - 35 Kč      - v barvě červené, bílé, zelené, petrolejové

STYLUSY - 30,- Kč     - vhodné na dotyková zařízení (mobily, tablety) - zelené, stříbrné, černé, červené,modré,fialové)

MAGNETKY - 30,-Kč  - obrázky zvířátek 

Prodej bude probíhat ve škole. Kontaktní osobou je V. Vajs.

Více

Sběr papíru

VYBÍRÁNÍ STARÉHO PAPÍRU SE USKUTEČNÍ 9. A 10. ŘÍJNA OD 14 DO 17 HODIN V PERGOLE NA ZAHRADĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

Více