461 747 161   oldris@zskola.com   Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196, 569 82 Borová u Poličky Datová schránka ID: 44mpey5IČO: 70995168

Výtvarná soutěž - Kočka leze dírou, pes oknem

Středisko volného času Bájo Česká Skalice vyhlásilo před časem výtvarnou soutěž s názvem podle známé písničky pro děti: Kočka leze dírou, pes oknem… Nějaké pejsky a kočičky jsme namalovali a nejzdařilejší obrázky jsme poslali do soutěže. Konkurence byla velká, celkem se sešlo 506 prací z 53 škol z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Bez rozlišení věkových kategorií a typu školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ) vybrala porota 6 hlavních cen a 19 čestných uznání. Jedním čestným uznáním byla oceněna i práce Terezy Hanykové z 5. ročníku. Terezce  gratulujeme k úspěchu.

Oceněné práce budou vystaveny v Regionálním informačním centru v České Skalici od 11. 1. do 31. 1. 2019. Vernisáž s vyhlášením výsledků se uskuteční 11. 1. v 18 hodin.

Více

NEJORIGINÁLNĚJŠÍ RUČNĚ VYROBENÝ ANDĚL

V předvečer Štědrého dne se zasedací místnost obecního úřadu zaplnila hned dvakrát. Nejprve zaujali svá místa andělé – stojící, ležící, létající, zářící, krásní svojí prostotou a krásní svým poselstvím.

Podruhé se do sálu nahrnuli návštěvníci, aby vše nejen zhlédli, ale svými hlasy i ohodnotili, kteří andílci patří mezi ty letošní TOP anděly.

A jistě to bylo nelehké hodnocení! Celkem 64 andělů – háčkovaných, pletených, pečených, vystříhaných, letovaných, ze dřeva, z plastu, kovu, skla, keramiky,…. Jak vybrat? Žádný z výrobků nezůstal bez bodu, přesto byli někteří andělé díky vašim hlasům vyneseni do „nebeských výšin“.

1. místo - Žlutý anděl od Věry Mlynářové (37 bodů)

2.místo Anděl z odpadového hliníku od Vlastimila Hejduka (33)

3.místo - Háčkovaný anděl   od rodiny Uvírovy (27)

4.-Svítící (Magdaléna Mlynářová s maminkou, 26),

5. Z barevných košíčků (rodina Felcmanova, 25),

6. Z listů knihy (Kačka Koutná s maminkou, 23).

Kompletní výsledky budou ke zhlédnutí ve škole.

Jako organizátory  celé akce nás , kromě vysoké úrovně,  potěšilo i to, že mezi účastníky byli nejen žáci naší základní školy, ale i děti z mateřinky, rodiče našich žáků a také dospělí z Oldřiše i blízkého okolí. Chtěli bychom poděkovat za váš čas, um a odvahu ukázat všem, že něco umíte, poděkovat i za to, že motivujete děti k práci, k vnímání krásna. Bez ohledu na nějaké celkové umístění.

Předvánoční rukodělná výstava byla andělsky nejen laděná, ale i andělsky půvabná. Už nyní přemýšlíme nad tématem pro podobnou výstavu v příštím roce.                    

 V. Vajs

Více

Adventní věnce - rukodělná dílna ve ŠD

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DĚTI I DOSPĚLÉ K ÚČASTI.

29.11.2018 od 15 hodin ve školní družině.

Pozvánka v příloze

Více