461 747 161   oldris@zskola.com   Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196, 569 82 Borová u Poličky Datová schránka ID: 44mpey5IČO: 70995168

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V záložce  ŠKOLA - DOKUMENTY - KE STAŽENÍ je zveřejněn seznam přijatých žáků na základě zápisu do 1. ročníku  pro školní rok 2018/2019

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zápis  do 1. ročníku  se koná ve čtvrtek  4.dubna  2018  ve 14 hodin  v budově ZŠ Oldřiš.                                      

Podrobné informace, tiskopisy i další dokumnety najdete v záložce:  ŠKOLA - DOKUMENTY - KE STAŽENÍ - ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU

      
 

Více

ŠIKULA - kroužek

AŹ DO ODVOLÁNÍ SE RUŠÍ KROUŽEK "ŠIKULA".

Důvodem je dlouhodobá nemoc vedoucí kroužku. O případné změně budou děti i rodiče informováni.

Více